rok:
číslododávateľhodnota
42/2021Ganesh Deluxe s.r.o2225,00
41/2021Medihum, s.r.o.4560,00
40/2021Stredoslovenská energetika, a.s.-11,14
39/2021Stredoslovenská energetika, a.s.-57,24
38/2021Mesto Bytča303,05
37/2021Slovenský plynárenský priemysel a.s.-1175,34
35/2021Školská jedáleň 35,53
36/2021TaJaMed s.r.o.434,00
34/2021GAS SERVIS, s.r.o195,24
33/2021KOMENSKY, s.r.o16,56
32/2021AGIS SK, s.r.o41,40
31/2021Lindstrom321,24
30/2021Slovak Telecom42,31
29/2021Slovenský plynárenský priemysel a.s.3132,00
28/2021Solitea Vema108,00
27/2021Orange Slovensko a.s.225,36
26/2021Mesto Bytča66,70
24/2021Stredoslovenská energetika, a.s.-169,84
23/2021KOMENSKY, s.r.o16,56
25/2021Školská jedáleň 7,82
22/2021Stredoslovenská energetika, a.s.-250,20
21/2021Solitea Vema371,28
20/2021Technik servis HB s.r.o4510,00
19/2021Lindstrom227,17
18/2021Slovak Telecom42,31
17/2021TOPSET SOLUTIONSs.r.o.144,00
16/2021Školská jedáleň 54,91
15/2021Mesto Bytča368,22
14/2021Šesták Peter1346,40
13/2021Slovenský plynárenský priemysel a.s.3322,00
9/2021Orange Slovensko a.s.224,74
12/2021TOPSET SOLUTIONSs.r.o.4,20
11/2021Stredoslovenská energetika, a.s.-69,20
10/2021Stredoslovenská energetika, a.s.-36,72
8/2021Slovenský plynárenský priemysel a.s.936,62
7/2021Slovenský plynárenský priemysel a.s.3428,00
6/2021Poradca podnikateľa s.r.o165,00
5/2021Slovenský plynárenský priemysel a.s.-4459,95
4/2021Lindstrom246,64
3/2021KOMENSKY, s.r.o16,56
2/2021DATALAN,a.s.Bratislava, Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava123,60
1/2021Slovak Telecom42,31