rok:
číslozmluvná strananázovhodnota
Z113/2019 Slovak Telekom, a.s. Žiadosť o ukončenie zmluvy o poskytovaní verejných služieb - dohodou
Z112/2019 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Z111/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu
Z114/2019 Datalan, a.s. Dodatok č. 1/2019